९८२२२ ९५६१० / ०२० - २५४४ ०३६२

१९ मार्च २०१८ रोजी अध्यक्ष सौ. प्रज्ञा सहस्रबुद्धे यांच्या हस्ते व्याघ्रेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी भूमीपूजन करण्यात आले.देणगी प्रकार


  • 1. भक्तनिवास

  • 2. मंदिर व परिसर जिर्णोद्धार

  • 3. लघुरुद्र/ महारुद्र

बँक डिटेल्स


Central Bank of India, Deccan Gymkhana branch, Pune.
SB A/C No. 1014330094, IFSC : CBIN0280655
State Bank of India, Dapoli Branch, Dist. Ratnagiri.
SB A/C No. 11325447697, IFSC : SBIN0001047